EMERALD

Tööõigus ja avalik teenistus

Tööl käimine võib olla niivõrd tavaline, et erinevate tingimuste läbikaalumine võib jääda tegemata. See võib tuua ebameeldivaid üllatusi ja vaidlusi. Ühel hetkel võid avastada, et oled ilma jäänud millestki, mida pidasid endale kuuluvaks – näiteks mõnest õigusest. Näiteks sõlmitakse Sinuga töövõtuleping, kuigi käid täiesti tavaliselt tööl. Tööandja aga jätab Sind ilma puhkusetasust ja muudest hüvedest.

Kui tunned, et Sind on ebaõiglaselt töölt vallandatud või töötasu on jäetud välja maksmata, tasub seista oma õiguste eest. Kõik, mis töölepingus kirjas, ei pruugi alati osutuda seaduslikuks. PS! Näiteks ebaseadusliku vallandamise saad vaidlustada kõigest 30 päeva jooksul.

Kui oled tööandja rollis, kas siis mõtlesid kellegi palkamise hästi läbi? Konkurentsikeeld, konfidentsiaalsus, andmekaitse ja autoriõigused on olulised kaalutlused. Kuidas reageerida, kui töötaja on lohakas ja teeb ebamõistlikult palju vigu, kustutab “arvuti tühjaks” või “varastab”?

Või soovid, et vajadusel oleks töösuhte lõpetamine võimalikult lihtne? Kuna tööandjal on töösuhtes kandev roll, jätab korrektne dokumentatsioon Sinust professionaalse mulje ja tõstab mainet tööle kandideerijate silmis. Sama kehtib ka avalikus sektoris.

Tööõiguse teemad, millega sulle abiks oleme:

  • töölepingute koostamisel ja nõustamisel;
  • töölepingute korrektsel lõpetamisel;
  • töövaidluste lahendamisel;
  • tööõigusdokumentide paketi väljatöötamisel ja analüüsis;
  • avaliku teenistuse vaidluste ennetamisel ja lahendamisel.

*Mida täpsema info saadad, seda kiiremini ja paremini saame sind teenindada. Miks büroo üldine e-mail? Büroojuht ja assistendid annavad sinu info edasi pädevale advokaadile, kel on võimalik sinuga kõige kiiremini ühendust võtta. Nii ei pea sa otsimisele aega kulutama ega oletama või liiga kaua ootama.

Kirjuta meile