EMERALD

Kaitse kriminaalasjades

Kui panused on väga kõrged, siis soovid saada ausat nõu ja konkreetseid vastuseid, mida teha sulle esitatud kahtlustuse või süüdistusega. Sul pole aega ega tahtmist võtta riski, et keegi katsetab sinu saatusega. Soovid pühendunud ja kogenud kaitsjat. Kuna kriminaalmenetlus on väga spetsiifiline valdkond, siis pane tähele, et iga advokaat või jurist ei saa kriminaalasjadega hakkama. Sa ei taha ju kaitsjat, kes on vaid koolis karistusõigust õppinud, kuid pole päevagi kriminaalasjadega päriselus kokku puutunud. Või kes ei suuda taluda kriminaalmenetluse pinget.

Janar Urres on tegelenud krimivaldkonnaga alates ülikooli lõpetamisest 2011. Lisaks advokaaditööle on Janar töötanud ka Viru Vanglas ja maksuõigusele spetsialiseerunud advokaadibüroos Hansalaw. Ta tunneb kõiki krimiteemade peensuseid. Janar juhib EMERALDi kriminaalõiguse valdkonda ning sinna tiimi kuuluvad veel vandeadvokaat Severinas Jakubauskas, advokaat Kristjan Kers ning jurist Nikita Solovjov. Mahukates kriminaalasjades peab olema tiim, sest kümnete tuhandete lehekülgede läbi töötamine on suur töö.

Millise kriminaalasjaga sind aidata saame?

  • kõik n-ö valgekraekuriteod (maksukelmus, võltsimine, soodustuskelmus jne);
  • narkokuriteod;
  • isikuvastased kuriteod;
  • keskkonnaga seotud süüteod;
  • liiklussüüteod.

*Mida täpsema info saadad, seda kiiremini ja paremini saame sind teenindada. Miks büroo üldine e-mail? Büroojuht ja assistendid annavad sinu info edasi pädevale advokaadile, kel on võimalik sinuga kõige kiiremini ühendust võtta. Nii ei pea sa otsimisele aega kulutama ega oletama või liiga kaua ootama.

Kirjuta meile