EMERALD

Keskkonnaõigus

Kui ehitad midagi näiteks veekogule liiga lähedale ja saad Keskkonnaametilt kirja, oled õiges kohas. Tahad taotleda jäätmeluba või oled sattunud vaidlusse mõne ametiga? Tahad teada, kas muutunud õigusnormide valguses tuleb sul midagi muuta või teha? Ei ole rahul jahi- või kalapüügilubade menetlemise teemadega?

EMERALDi keskkonnaõiguse ekspert on advokaat Kristjan Kers, kes töötas juristina aastatel 2020 – 2022 ning kellelt on õigusabi tellinud isegi Keskkonnaamet ise. Janar Urres nõustab ja kaitseb kliente erinevates keskkonnaga seotud kriminaal- ja väärteomenetlustes.

Keskkonnaõiguse teemad, millega saame sind aidata:

  • keskkonnalubade ja keskkonnakomplekslubade taotlemine;
  • jahi- ja kalapüügilubadega;
  • lubadega seotud (kohtu)vaidlused ja analüüsid;
  • kriminaal- ja väärteoasjad.

PS! Jahiseltsiga seotud probleemid ei ole keskkonnaõiguse teemad, kuid saame edukalt näiteks seltsist välja arvamise jm teemadega Sind aidata.

*Mida täpsema info saadad, seda kiiremini ja paremini saame sind teenindada. Miks büroo üldine e-mail? Büroojuht ja assistendid annavad sinu info edasi pädevale advokaadile, kel on võimalik sinuga kõige kiiremini ühendust võtta. Nii ei pea sa otsimisele aega kulutama ega oletama või liiga kaua ootama.

Kirjuta meile