EMERALD

Kohtuvaidlused

Kui soovid kedagi kohtusse anda (kellegi vastu nõude esitada) või kui sind on kohtusse antud, siis oled õiges kohas. Oleme spetsialiseerunud vaidluste lahendamisele kõigis ametiasutuste ja kõigi astme kohtutes. Valime koostöös sinuga välja parima kohtuasja strateegia ning viime selle ellu.

3000+ kohtuasja, 9 eksperti

Oled õiges kohas, kui soovid:

  • õigusnõu (analüüsi) enda kaasuses;
  • pidada läbirääkimisi ja otsida kompromissi;
  • esitada hagi või vaielda hagile vastu;
  • esitada riigi või KOV tehtud otsusele vaide või kaebuse;
  • soovid edasi kaevata kohtuotsuse kõrgema astme kohtusse.

*Mida täpsema info saadad, seda kiiremini ja paremini saame sind teenindada. Miks büroo üldine e-mail? Büroojuht ja assistendid annavad sinu info edasi pädevale advokaadile, kel on võimalik sinuga kõige kiiremini ühendust võtta. Nii ei pea sa otsimisele aega kulutama ega oletama või liiga kaua ootama.

Kirjuta meile