EMERALD

Perekonnaõigus

Elatis. Elatise muutmine. Suhtluskord. Hooldusõigus. Eestkoste. Tehingud lapse varaga. Põlvnemine. Lapsendamine. Rahvusvaheline lapserööv.

Abielu. Abieluvaraleping. Ühis- ja lahusvara. Seltsing. Kooselu. Lahutamine. Vara jagamine. Ülalpidamine.

Need on ilmselt kõige olulisemad teemad, millega inimene oma elus võib kokku puutuda.

EMERALDi spetsialistid saavad:

 1. Nõuda sisse elatise ja elatise muutmisel esindada.
 2. Aidata leida teie lapsele parima suhtluskorra.
 3. Nõustada ja esindada suhtluses lastekaitsega.
 4. Nõustada ja esindada rahvusvahelise lapseröövi korral.
 5. Nõustada ja esindada hooldusõiguse vaidluses (nt mis kooli laps läheb).
 6. Kõigis eestkoste seadmise ja muutmise asjades (nt kui keegi vajab haiguse tõttu eestkostjat).
 7. Kui vanem soovib lapse varaga tehinguid teha (nt pärib laps kinnisvara ja lapse ülalpidamiseks on vaja kinnisvara realiseerida).
 8. Põlvnemise teemades: kui soovid tuvastada või vaidlustada isadust.
 9. Kui abiellud ja soovid nõu vararežiimi valimisel, abieluvara lepingu ettevalmistamisel.
 10. Kui soovid nõu seoses lapsendamisega.
 11. Kui lahutad või lõpetad kooselu, siis vara jagamisel.
 12. Kui teine vanem on pannud lapse suhtes toime kuriteo, siis kuriteokaebuse koostamisel ja kannatanu esindamisel.

*Mida täpsema info saadad, seda kiiremini ja paremini saame sind teenindada. Miks büroo üldine e-mail? Büroojuht ja assistendid annavad sinu info edasi pädevale advokaadile, kel on võimalik sinuga kõige kiiremini ühendust võtta. Nii ei pea sa otsimisele aega kulutama ega oletama või liiga kaua ootama.

Kirjuta meile